Preventio is een digitaal rapportagesysteem. De rapporten die door uw GGD zijn opgesteld, kunt u hier online inzien.

Voor inhoudelijke vragen over een Hygiënerichtlijn neemt met contact op met het LCHV: lchv@rivm.nl of 030-2747000.

Bij technische vragen en problemen met Preventio kunt u contact opnemen met de GGD Amsterdam: hygiene@ggd.amsterdam.nl of 020-5555581.


Bericht voor GGD'en: ontwikkelingen en voortgang over Preventio (2.0) zijn in te zien op Kennisnet.